Hej!

 

Min ambition är att vara med och ta ansvar för att bygga ett bättre samhälle samt skapa vinst med värde.

 

Som ingenjör har jag utvecklat min analytiska förmåga att se helheten när jag löser problem. Med bakgrund inom industriell ekonomi, det i kombination med byggteknisk utbildning och erfarenhet, har jag bidragit med att skapa projekt i världsklass.

 

Det är för mig viktigt att hålla mig à jour med vad som händer i världen. Allt ifrån vetenskap och samhällsutveckling till fotboll och motorer finner jag intressant. Jag är en utåtriktad, ansvarstagande och ambitiös person som i allmänhet tycker om att vara på väg någonstans.

 

Då jag umgåtts med människor från olika kulturer, livserfarenheter och samhällsklasser, har jag tillskansat mig en bred förmåga och förståelse för samarbete. Jag främjar för en god samarbetskultur i syfte att uppnå gemensamma mål och räds inte för att reagera mot beteenden som exkluderar.

 

”Jag trivs med att arbeta i grupp och har alltid känt mig trygg med att ta på mig en ledarroll!”

 

Utöver jobbet håller jag mig aktiv genom att cykla, totalrenovera vår villa samt ta långa promenader med min sambo Ellen och våra barn Alma och Benjamin.

 

Jag hoppas att jag väckt ert intresse och ser framemot ett personligt möte där jag kan berätta mer om mig själv och mina kvalifikationer. Söker ni någon som är engagerad och har hög ambitionsnivå – tveka inte att kontakta mig!

 

 

Med vänliga hälsningar,

Omer Zvizdić

 

Profil

 

Skanska Sverige AB
Kalkyl/Projektingenjör, tillsvidareanställd
dec 2017 – pågående

 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med ytterst högt anseende. I min roll som kalkyl- och projektingenjör arbetar jag med mängdavtagning, kalkylering, projektplanering, ekonomistyrning, inköp och miljöfrågor. Ett administrativt såväl som kundfokuserat arbete som tillsammans med övriga medarbetare i projektet skapar förutsättningar för en säker arbetsplats, hög produktivitet och gedigen kvalitet. Program som används är SPIK, Bluebeam och Solibri.

 

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Säljare/Konstruktör, tillsvidareanställd
jul 2015 – dec 2017

 

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är “den gröna tråden” i verksamheten och här blir skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. Som säljare / konstruktör av takstolar sålde, marknadsförde, beräknade och konstruerade jag takstolar/takkoncept till byggföretag. Arbetet avser ansvar för att bredda och utveckla kundstocken där kunden, service, noggrannhet och kvalitet måste stå i fokus. Program som används är bl.a. RoofCon, TrussCon, Pamir och AutoCAD.

 

Bygg med stil i Varberg
Konstruktör, timanställd
jun 2013 – jul 2015

 

Litet byggföretag med stora ambitioner. Klarar att ta sig an de flesta uppdrag där gott samarbete med ett antal underleverantörer finns för att säkerställa bred kompetens. Mitt arbete var i huvudsak att konstruera och ta fram ritningsunderlag, förse både hantverkarna och kunderna med tekniska beskrivningar och mått samt givetvis följa upp arbetet ute på fält. Som hantverkare arbetar en ofta i en tradition som bygger på äldre teknik där personen i fråga använder kroppen i arbetet, men även olika verktyg och maskiner. Jag är inte främmande för att ta i när det behövs.

 

CM Larm & Säkerhet i Varberg
Larmtekniker, tillsvidareanställd
nov 2011 – jun 2013

 

Ett franchiseföretag inom Securitas Direct. Ansvarade för samtliga kunder inom området Kullavik till Askim. Arbetet innebar installation, driftsättning, service, kvalitetssäkring, försäljning och inbrottsuppföljning av avancerade larmsystem. Det viktigaste jag fått lära mig som larmtekniker och säljare är att alltid vara noggrann, serviceminded, lyssna till kundens behov och ha denne i fokus.

 

M2 Retail Solutions i Rydöbruk
Konstruktör, tillsvidareanställd
feb 2008 – okt 2010

 

I min yrkesroll som konstruktör har jag ansvarat för att produkter konstruerats och designats efter de krav marknaden ställer på pris, design och kvalité. Har hållit konstruktionsgenomgångar med både säljare, kunder samt företagets projektledare som omfattat bl.a. analyser, beräkningar, övervakningar, prover, prototyper, kvalitetsunderlag med mera. Det är ett arbete som kräver precision, teknik, kreativitet, stort ansvar och att kontinuerligt sträva efter ständiga förbättringar.

 

 

Rumpan Bar i Kungsbacka
Säkerhetsansvarig, timanställd
jan 2007 – okt 2010

 

Med mitt engagemang samt erfarenhet fick jag jobbet som säkerhetsansvarig på Rumpan Bar. Det innebar uppgifter utöver att upprätta den allmänna ordningen; objektansvar, personalansvar, schemaläggning, polisiärt samarbete, förebyggande åtgärder, övervakning, brandsäkerhet, rekrytering, utbildning, förhandling, vårdomsorg o.s.v. En omfattande uppgift som kräver koncentration och bibehållen lugn när det är som svårast.

 

Nyfiket Café & Bar i Varberg
Ordningsvakt, timanställd
nov 2004 – okt 2010

 

Efter militärtjänstgöringen blev jag förordnad av polismyndigheten som ordningsvakt på ett antal krogar, dansställen, campingplatser och festivaler. Nyfiket var dock där jag arbetade först och mest på fram till 2007, mycket berodde på den goda kontakten arbetskollegor emellan. Exempel på arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande är att bemöta människor i svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår.

 

Logit Europe AB i Varberg
Lagerarbetare, timanställd
apr 2004 – jan 2007

 

Deltidsanställd vid sidan av studierna. Företaget har specialiserat sig på varulager och distribution för kunder runt hela värden. Har arbetat med inleveranser, orderplock, utleveranser till butiker, kvalitetskontroller och framförallt lagerhantering. Har fortfarande kontakt med företagets ledning som genom åren blivit ens vänner.

 

Stena Line på Nautica
Cateringvärd, sommaranställd
jul – sep 2005 och 2006

 

Arbetstiderna ombord är oftast längre än för ett arbete i land och kan bli upp till 14 timmar/dygn. Arbetet ombord innefattar att personalen äter samt delar hytt med sina arbetskollegor vilket kräver flexibilitet och stor social kompetens. Jobbet har varit lärorikt i många anseenden bl.a. genom att arbeta som ett team.

 

Kullenborn & Stenström i Ullared
Logistiker, praktikant
jan – mar 2004

 

En mycket givande praktikplats i samband med högskolestudierna där jag var en del av det löpande arbetet på flera avdelningar. Medverkade på möten och fick insyn i både informations- och materialflöden.

 

Lernia Personaluthyrning AB i Varberg
Konsult, timanställd
jun – aug 2002 och 2003

 

Att jobba som bemanningskonsult har varit både utvecklande och omväxlande. Främsta lärdomen var att hantera stress samt att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och ta sig an nya uppgifter med kort varsel.

 

Äldreboendet i Varberg
Vårdbiträde, timvikariat
jun – jul 2001

 

Arbetet på äldreboendet för dementa innebar en helt ny syn på livet. Det krävs en lugn i stressade situationer och att vara flexibel med att dagen inte alltid blir som planerat. Naturligtvis krävdes det att vara lyhörd och ha ett gott bemötande som möjliggör trygghet, delaktighet och respekt för den enskilde samt dennes anhöriga.

 

Köping kommun
Skolvaktmästare, sommarjobb
sommarlovet 1998

 

Andra året i rad fick jag mer ansvar och var stationerad på Scheeleskolan där sanering, målning, upprustning och bänkslipning var min huvuduppgift.

 

Köping kommun
Parkarbetare, sommarjobb
sommarlovet 1997

Redan som 13-åring, istället för sommarlov och utlandsresa, valde jag att arbeta. Det var ett sommarjobb anordnat av Köpings kommun där vi jobbade i team med att sköta om grönområden runt om i staden. 

 

Arbetserfarenhet

Skanska befattningsspecifikt program
Projektingenjör
2018

 

Interna kurser under 2018: Bättre arbetsmiljö BAM för bygg och anläggning, Introduktion till SPIK, Grundutbildning till SPIK-Kalkyl, Ekonomistyrning i SPIK, Tidsplanering i projekt, Expedition tid i fyra delar, Leda dig själv, Ekonomistyrning ur ett projektperspektiv, Inköpsverktyg IBX/Order till faktura, Projektupphandling, Förhandlingsteknik vid upphandling, Grundutbildning i entreprenadjuridik, Fortsättningsutbildning i entreprenadjuridik, Arbetsplatslogistik

ISL Institute
Säljträning B2B och Professionell kundvård
feb-dec 2016

 

Syftet med kursen Säljträning B2B är att uppgradera säljare genom att ge dem verktyg för att ännu bättre ta tillvara den kunskap de redan har samt förpacka den på ett slagkraftigt och påverkande sätt. Syftet med kursen Proffessionell kundvård är att ge medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att ge dem praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning och långsiktiga kundrelationer.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifierad takstolskonstruktör
jan 2016

 

Berörda områden på provet var bl.a. ansvar, certifiering, materiallära, normer, statik, snöfickor och laster.

 

AB Linköpings Brandservice
Utbildning i hjärt och lugnräddning
feb 2012

 

Kursen har omfattat Basal hjärt- och lungräddning samt övre luftvägsstopp enligt Svenska rådet för HLR’s riktlinjer.

 

AB Linköpings Brandservice
Utbildning i brandskydd
feb 2012

 

Kursen har omfattat brandteori, förebyggande brandskydd, släckutrustning, alarmering, utrymning, risker och släckövning.

 

MP Engineering i Värnamo
Utbildning i SolidWorks
feb 2008

 

Utbildningen har bland annat omfattat modellering, sketchning, mönster i parter, sammanställningsmetodik, detaljritningar i 2D, sammanställningsritningar i 2D och stycklistor i  3D CAD konstruktionsprogrammet SolidWorks.

 

Högskolan i Borås utfärdat 2012
Högskoleingenjör i industriell ekonomi
2003 – 2007

 

Utbildning på 3,5 år och i mitt fall något längre med 210 högskolepoäng inom industriell ekonomi med inriktning mot logistik. En bred och modern utbildning som innefattar både ekonomi och teknik. Tänkbara arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, materialförsörjning, inköp samt flera områden i ett mindre företag t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig. En viktig del i utbildningen är ny teknik och nya metoder inom informations- och kommunikationstekniken vilka är viktiga förutsättningar för effektivitet i värdekedjor. Utbildningen innehöll följande kurser: 

 

Matematik för affärsingenjörer, miljökunskap och miljöskydd, datorlära, tillämpad analys, projektarbete 1 inom logistik, naturvetenskap, industriell ekonomi 1, naturvetenskap 2, engelska 1, industriellt ledarskap, matematisk statistik, kvalitets- och ledningssystem, projektstyrning, logistik 1, tillverkningsmetoder, datorstödd konstruktion, logistik 2, kvalitetsstyrning 1, produktionsteknik, marknadsföring för ingenjörer, industriell ekonomi 2, projektarbete i kvalitetsteknik, logistik 3, projektarbete 2 inom logistik, Demand Chain Management, IT-rätt, examensarbete inom industriell ekonomi ”Förutsättningar för ett centrallager”.

 

Sjösäkerhetsskolan på Öckerö
Basic Safety Training
2005

 

Kursen som var på 5 dagar ger all personal ombord en grundläggande säkerhetsutbildning samt en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord. Utbildningen omfattade överlevnadsteknik, grundläggande brandskydd, första hjälpen, personlig säkerhet och socialt ansvar.

 

 

Luftvärnsregementet LV6 i Halmstad
Bevaknings-\Närskyddssoldat
2002 – 2003

 

Utbildningen omfattade bl.a. allmän militärutbildning, skyddsvaktsutbildning, vakttjänst i kasern/flottilj, rondering, väpnad skarpladdad eskorttjänst, närstrid i fält, sjukvård, fordonsutbildning och slutövningar som totalt pågick under 10 månader. Som bevakningssoldat genomfördes förtroendeuppdrag på kontinuerlig basis som insatssoldat bl.a. vid eskorttjänster, omlastningar av vapenförråd och skyddsobjekt där larm gått oavsett tid på dygnet. Detta gjorde att tjänsten var skarp.

 

 

Polismyndigheten i Hallands län
Ordningsvakt
apr – maj 2003

 

Ordningsvaktsutbildningen genomfördes hos Polismyndigheten i Hallands län med Luftvärnsregementet som uppdragsgivare. En ordningsvakt agerar som ett komplement till polisen att upprätthålla den allmänna ordningen och besitter således särskilda befogenheter som överstiger både en privatpersons och väktarens på den plats den verkar.

 

 

P.S. gymnasium i Varberg
Samhällsvetenskapligt program
1999 – 2002

 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Förutom den gymnasiala grundutbildningen har viktiga frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö samt makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter behandlats. Utbildningen har givit mig kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

 

 

Scheeleskolan i Köping
Grundskola
1996 – 1999

 

Mak Dizdar i Köping
Bosnisk grundskola
1996 – 1998

 

Vid sidan av den allmänna skolgången gick jag även i bosnisk grundskola där ämnen var bosniska språket, musik, historia, geografi och bild.

 

Utbildning

A och B-körkort

Bilmekaniker

Rekonditionerare

 

Ordningsvakt

Skyddsvaktsbevis

Förarbevis för terrängbil 20

 

Behärskar engelska
Behärskar svenska

Behärskar bosniska

 

Mycket stor datorvana
Datorreparatör

Webb administratör

Färdigheter

OZ Solutions

Ditt namn

 

Din e-post

 

Ämne

 

Ditt meddelande

 

Telefon: +46(0)739849342
E-mail: o.zvizdic@gmail.com
Adress: Omer Zvizdić, Bäckgatan 8, 432 44 Varberg

Kontakt

Hej!

 

Min ambition är att vara med och ta ansvar för att bygga ett bättre samhälle samt skapa vinst med värde.

 

Som ingenjör har jag utvecklat min analytiska förmåga att se helheten när jag löser problem. Med bakgrund inom industriell ekonomi, det i kombination med byggteknisk utbildning och erfarenhet, har jag bidragit med att skapa projekt i världsklass.

 

Det är för mig viktigt att hålla mig à jour med vad som händer i världen. Allt ifrån vetenskap och samhällsutveckling till fotboll och motorer finner jag intressant. Jag är en utåtriktad, ansvarstagande och ambitiös person som i allmänhet tycker om att vara på väg någonstans.

 

Då jag umgåtts med människor från olika kulturer, livserfarenheter och samhällsklasser, har jag tillskansat mig en bred förmåga och förståelse för samarbete. Jag främjar för en god samarbetskultur i syfte att uppnå gemensamma mål och räds inte för att reagera mot beteenden som exkluderar.

 

”Jag trivs med att arbeta i grupp och har alltid känt mig trygg med att ta på mig en ledarroll!”

 

Utöver jobbet håller jag mig aktiv genom att cykla, totalrenovera vår villa samt ta långa promenader med min sambo Ellen och våra barn Alma och Benjamin.

 

Jag hoppas att jag väckt ert intresse och ser framemot ett personligt möte där jag kan berätta mer om mig själv och mina kvalifikationer. Söker ni någon som är engagerad och har hög ambitionsnivå – tveka inte att kontakta mig!

 

 

Med vänliga hälsningar,

Omer Zvizdić

 

Profil

 

Skanska Sverige AB
Kalkyl/Projektingenjör, tillsvidareanställd
dec 2017 – pågående

 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med ytterst högt anseende. I min roll som kalkyl- och projektingenjör arbetar jag med mängdavtagning, kalkylering, projektplanering, ekonomistyrning, inköp och miljöfrågor. Ett administrativt såväl som kundfokuserat arbete som tillsammans med övriga medarbetare i projektet skapar förutsättningar för en säker arbetsplats, hög produktivitet och gedigen kvalitet. Program som används är SPIK, Bluebeam och Solibri.

 

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Säljare/Konstruktör, tillsvidareanställd
jul 2015 – dec 2017

 

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är “den gröna tråden” i verksamheten och här blir skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. Som säljare / konstruktör av takstolar sålde, marknadsförde, beräknade och konstruerade jag takstolar/takkoncept till byggföretag. Arbetet avser ansvar för att bredda och utveckla kundstocken där kunden, service, noggrannhet och kvalitet måste stå i fokus. Program som används är bl.a. RoofCon, TrussCon, Pamir och AutoCAD.

 

Bygg med stil i Varberg
Konstruktör, timanställd
jun 2013 – jul 2015

 

Litet byggföretag med stora ambitioner. Klarar att ta sig an de flesta uppdrag där gott samarbete med ett antal underleverantörer finns för att säkerställa bred kompetens. Mitt arbete var i huvudsak att konstruera och ta fram ritningsunderlag, förse både hantverkarna och kunderna med tekniska beskrivningar och mått samt givetvis följa upp arbetet ute på fält. Som hantverkare arbetar en ofta i en tradition som bygger på äldre teknik där personen i fråga använder kroppen i arbetet, men även olika verktyg och maskiner. Jag är inte främmande för att ta i när det behövs.

 

CM Larm & Säkerhet i Varberg
Larmtekniker, tillsvidareanställd
nov 2011 – jun 2013

 

Ett franchiseföretag inom Securitas Direct. Ansvarade för samtliga kunder inom området Kullavik till Askim. Arbetet innebar installation, driftsättning, service, kvalitetssäkring, försäljning och inbrottsuppföljning av avancerade larmsystem. Det viktigaste jag fått lära mig som larmtekniker och säljare är att alltid vara noggrann, serviceminded, lyssna till kundens behov och ha denne i fokus.

 

M2 Retail Solutions i Rydöbruk
Konstruktör, tillsvidareanställd
feb 2008 – okt 2010

 

I min yrkesroll som konstruktör har jag ansvarat för att produkter konstruerats och designats efter de krav marknaden ställer på pris, design och kvalité. Har hållit konstruktionsgenomgångar med både säljare, kunder samt företagets projektledare som omfattat bl.a. analyser, beräkningar, övervakningar, prover, prototyper, kvalitetsunderlag med mera. Det är ett arbete som kräver precision, teknik, kreativitet, stort ansvar och att kontinuerligt sträva efter ständiga förbättringar.

 

 

Rumpan Bar i Kungsbacka
Säkerhetsansvarig, timanställd
jan 2007 – okt 2010

 

Med mitt engagemang samt erfarenhet fick jag jobbet som säkerhetsansvarig på Rumpan Bar. Det innebar uppgifter utöver att upprätta den allmänna ordningen; objektansvar, personalansvar, schemaläggning, polisiärt samarbete, förebyggande åtgärder, övervakning, brandsäkerhet, rekrytering, utbildning, förhandling, vårdomsorg o.s.v. En omfattande uppgift som kräver koncentration och bibehållen lugn när det är som svårast.

 

Nyfiket Café & Bar i Varberg
Ordningsvakt, timanställd
nov 2004 – okt 2010

 

Efter militärtjänstgöringen blev jag förordnad av polismyndigheten som ordningsvakt på ett antal krogar, dansställen, campingplatser och festivaler. Nyfiket var dock där jag arbetade först och mest på fram till 2007, mycket berodde på den goda kontakten arbetskollegor emellan. Exempel på arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande är att bemöta människor i svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår.

 

Logit Europe AB i Varberg
Lagerarbetare, timanställd
apr 2004 – jan 2007

 

Deltidsanställd vid sidan av studierna. Företaget har specialiserat sig på varulager och distribution för kunder runt hela värden. Har arbetat med inleveranser, orderplock, utleveranser till butiker, kvalitetskontroller och framförallt lagerhantering. Har fortfarande kontakt med företagets ledning som genom åren blivit ens vänner.

 

Stena Line på Nautica
Cateringvärd, sommaranställd
jul – sep 2005 och 2006

 

Arbetstiderna ombord är oftast längre än för ett arbete i land och kan bli upp till 14 timmar/dygn. Arbetet ombord innefattar att personalen äter samt delar hytt med sina arbetskollegor vilket kräver flexibilitet och stor social kompetens. Jobbet har varit lärorikt i många anseenden bl.a. genom att arbeta som ett team.

 

Kullenborn & Stenström i Ullared
Logistiker, praktikant
jan – mar 2004

 

En mycket givande praktikplats i samband med högskolestudierna där jag var en del av det löpande arbetet på flera avdelningar. Medverkade på möten och fick insyn i både informations- och materialflöden.

 

Lernia Personaluthyrning AB i Varberg
Konsult, timanställd
jun – aug 2002 och 2003

 

Att jobba som bemanningskonsult har varit både utvecklande och omväxlande. Främsta lärdomen var att hantera stress samt att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och ta sig an nya uppgifter med kort varsel.

 

Äldreboendet i Varberg
Vårdbiträde, timvikariat
jun – jul 2001

 

Arbetet på äldreboendet för dementa innebar en helt ny syn på livet. Det krävs en lugn i stressade situationer och att vara flexibel med att dagen inte alltid blir som planerat. Naturligtvis krävdes det att vara lyhörd och ha ett gott bemötande som möjliggör trygghet, delaktighet och respekt för den enskilde samt dennes anhöriga.

 

Köping kommun
Skolvaktmästare, sommarjobb
sommarlovet 1998

 

Andra året i rad fick jag mer ansvar och var stationerad på Scheeleskolan där sanering, målning, upprustning och bänkslipning var min huvuduppgift.

 

Köping kommun
Parkarbetare, sommarjobb
sommarlovet 1997

Redan som 13-åring, istället för sommarlov och utlandsresa, valde jag att arbeta. Det var ett sommarjobb anordnat av Köpings kommun där vi jobbade i team med att sköta om grönområden runt om i staden. 

 

Arbetserfarenhet

Skanska befattningsspecifikt program
Projektingenjör
2018

 

Interna kurser under 2018: Bättre arbetsmiljö BAM för bygg och anläggning, Introduktion till SPIK, Grundutbildning till SPIK-Kalkyl, Ekonomistyrning i SPIK, Tidsplanering i projekt, Expedition tid i fyra delar, Leda dig själv, Ekonomistyrning ur ett projektperspektiv, Inköpsverktyg IBX/Order till faktura, Projektupphandling, Förhandlingsteknik vid upphandling, Grundutbildning i entreprenadjuridik, Fortsättningsutbildning i entreprenadjuridik, Arbetsplatslogistik

ISL Institute
Säljträning B2B och Professionell kundvård
feb-dec 2016

 

Syftet med kursen Säljträning B2B är att uppgradera säljare genom att ge dem verktyg för att ännu bättre ta tillvara den kunskap de redan har samt förpacka den på ett slagkraftigt och påverkande sätt. Syftet med kursen Proffessionell kundvård är att ge medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att ge dem praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning och långsiktiga kundrelationer.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifierad takstolskonstruktör
jan 2016

 

Berörda områden på provet var bl.a. ansvar, certifiering, materiallära, normer, statik, snöfickor och laster.

 

AB Linköpings Brandservice
Utbildning i hjärt och lugnräddning
feb 2012

 

Kursen har omfattat Basal hjärt- och lungräddning samt övre luftvägsstopp enligt Svenska rådet för HLR’s riktlinjer.

 

AB Linköpings Brandservice
Utbildning i brandskydd
feb 2012

 

Kursen har omfattat brandteori, förebyggande brandskydd, släckutrustning, alarmering, utrymning, risker och släckövning.

 

MP Engineering i Värnamo
Utbildning i SolidWorks
feb 2008

 

Utbildningen har bland annat omfattat modellering, sketchning, mönster i parter, sammanställningsmetodik, detaljritningar i 2D, sammanställningsritningar i 2D och stycklistor i  3D CAD konstruktionsprogrammet SolidWorks.

 

Högskolan i Borås utfärdat 2012
Högskoleingenjör i industriell ekonomi
2003 – 2007

 

Utbildning på 3,5 år och i mitt fall något längre med 210 högskolepoäng inom industriell ekonomi med inriktning mot logistik. En bred och modern utbildning som innefattar både ekonomi och teknik. Tänkbara arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, materialförsörjning, inköp samt flera områden i ett mindre företag t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig. En viktig del i utbildningen är ny teknik och nya metoder inom informations- och kommunikationstekniken vilka är viktiga förutsättningar för effektivitet i värdekedjor. Utbildningen innehöll följande kurser: 

 

Matematik för affärsingenjörer, miljökunskap och miljöskydd, datorlära, tillämpad analys, projektarbete 1 inom logistik, naturvetenskap, industriell ekonomi 1, naturvetenskap 2, engelska 1, industriellt ledarskap, matematisk statistik, kvalitets- och ledningssystem, projektstyrning, logistik 1, tillverkningsmetoder, datorstödd konstruktion, logistik 2, kvalitetsstyrning 1, produktionsteknik, marknadsföring för ingenjörer, industriell ekonomi 2, projektarbete i kvalitetsteknik, logistik 3, projektarbete 2 inom logistik, Demand Chain Management, IT-rätt, examensarbete inom industriell ekonomi ”Förutsättningar för ett centrallager”.

 

Sjösäkerhetsskolan på Öckerö
Basic Safety Training
2005

 

Kursen som var på 5 dagar ger all personal ombord en grundläggande säkerhetsutbildning samt en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord. Utbildningen omfattade överlevnadsteknik, grundläggande brandskydd, första hjälpen, personlig säkerhet och socialt ansvar.

 

 

Luftvärnsregementet LV6 i Halmstad
Bevaknings-\Närskyddssoldat
2002 – 2003

 

Utbildningen omfattade bl.a. allmän militärutbildning, skyddsvaktsutbildning, vakttjänst i kasern/flottilj, rondering, väpnad skarpladdad eskorttjänst, närstrid i fält, sjukvård, fordonsutbildning och slutövningar som totalt pågick under 10 månader. Som bevakningssoldat genomfördes förtroendeuppdrag på kontinuerlig basis som insatssoldat bl.a. vid eskorttjänster, omlastningar av vapenförråd och skyddsobjekt där larm gått oavsett tid på dygnet. Detta gjorde att tjänsten var skarp.

 

 

Polismyndigheten i Hallands län
Ordningsvakt
apr – maj 2003

 

Ordningsvaktsutbildningen genomfördes hos Polismyndigheten i Hallands län med Luftvärnsregementet som uppdragsgivare. En ordningsvakt agerar som ett komplement till polisen att upprätthålla den allmänna ordningen och besitter således särskilda befogenheter som överstiger både en privatpersons och väktarens på den plats den verkar.

 

 

P.S. gymnasium i Varberg
Samhällsvetenskapligt program
1999 – 2002

 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Förutom den gymnasiala grundutbildningen har viktiga frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö samt makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter behandlats. Utbildningen har givit mig kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

 

 

Scheeleskolan i Köping
Grundskola
1996 – 1999

 

Mak Dizdar i Köping
Bosnisk grundskola
1996 – 1998

 

Vid sidan av den allmänna skolgången gick jag även i bosnisk grundskola där ämnen var bosniska språket, musik, historia, geografi och bild.

 

Utbildning

A och B-körkort

Bilmekaniker

Rekonditionerare

 

Ordningsvakt

Skyddsvaktsbevis

Förarbevis för terrängbil 20

 

Behärskar engelska
Behärskar svenska

Behärskar bosniska

 

Mycket stor datorvana
Datorreparatör

Webb administratör

Färdigheter

Ditt namn

 

Din e-post

 

Ämne

 

Ditt meddelande

 

Telefon: +46(0)739849342
E-mail: o.zvizdic@gmail.com
Adress: Omer Zvizdić, Bäckgatan 8, 432 44 Varberg

Kontakt